Kültür Amaç

 

 

Üniversitemiz içerisinde öğrencilerimizi ve personelimizi kültürel faaliyetlere teşvik etmek, kültürel faaliyetlere ilgi duyan kişileri kültürel etkinliklere yöneltmek ve ilgi duydukları faaliyetlere katılımlarını sağlamak.  Öğrencilerin istedikleri imkan, eğitmen, mekan ve zaman ayarlamalarının üniversite tarafından sağlamak ve desteklemek. İstanbul Gelişim Üniversitesi kapsamı dışında olan etkinliklere ev sahipliği yapmak veya etkinliklere öğrencilerin katılımlarını sağlamak.