SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurulan kulüplerimiz, üniversite tarafından sağlanan bütün imkanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmaktadır.
Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri etkinliklerle organizasyon becerilerini, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirmekte, proje yönetiminin her aşamasını deneyerek öğrenmekte ve iletişim ağlarını geliştirmektedirler.
Öğrenim süresi boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler sayesinde çeşitli firmalarla ortak çalışmalarda bulunup gelecekleri için ilk adımları atmaktadırlar.
 
 Öğrenci kulüplerine üye olmak nasıl bir fayda sağlar?
- Bir etkinliğin gerçekleşmesine öncülük ederken liderlik becerilerini geliştirebilir.
- Fikirlerini uygulamaya geçirmek için kaynak ve süreç planlama becerisi kazanır.
- Aksaklıklar karşısında problem çözme becerilerini geliştirebilir.
- Yeteneklerini keşfedebilir.
- Düşüncelerini kabul ettirirken müzakere becerilerini geliştirebilir.
- Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyip farklı kültürlerle çalışma becerilerini geliştirebilir.
- Deneyim ve öğrenme fırsatları elde eder.
-Sorumluluk alma ve takım çalışması konusunda gelişim sağlar.


Öğrenci Kulübü Nasıl Kurulur?
  

Yeni açılmak istenen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple benzer olmamalı.
 Kulüp açma başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren dört hafta içerisinde tamamlanıyor. (Elini çabuk tutmalısınlaugh)
⇒Kulüp başvuruları için SKS'den Başvuru formunu alabilirsiniz.
⇒Başvuru için gerekli belgeler;
1. Başvuru Formu,
2. Danışman Hoca Bilgileri Formu,
3. Kulüp Tüzük Formu (Taslak şeklinde) 

⇒Öğrenci Kulüp başvuruları yapılırken dönem içerisinde gerçekleştirmeyi planladığın etkinliklerin tarih aralıklarıyla birlikte Tüzük Taslağı halinde sunman gerekir.
EN FAZLA; Bir Öğrenci Kulübü kurabilir ve bir Öğrenci Kulübünün Yönetiminde bulunabilirsin.
Kulüp açmak için gerekli olan evraklar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ana sayfamızda yer almaktadır. 

NOT: Evrakların eksiksiz olarak doldurulup Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.  
 

Başvuru onaylandıktan sonra aşağıda ki ilgili formların SKS'ye teslim edilmesi gerekmektedir. 

İlgili Doküman Listesi;
- Kulüp Amblemi
- Kulüp Açma Tüzüğü
- Kulüp Kurucu Üye Bildirim Formu
- Danışman Hoca Bilgileri
- Üniversite Kulüp Tüzüğü
- Üniversite Kulüpler Yönelgesi
- Üyelik Formu
- Faaliyet Planı Bildirim Formu
- Etkinlik Raporu
- Etkinlik Talep Formu